Page:Sibu Congkan0308-劉知幾-史通-4-4.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


成帝河平二年楚國雨雹大如斧蜚鳴死成帝鴻嘉四年雨魚于信都孝景之時大旱者二昭

成二年大雨水二河平元年長安有如人狀被甲兵弩繫之皆狗也又鴻嘉中狗與豕交惠帝

五年十月桃李花實皆不言其應𠝹此乃魯史之春秋漢書之帝

紀耳何用復編之於此志哉昔班叔皮云司馬

遷叙相如則舉其郡縣蕭曹仲舒並時之人不

記其字或縣而不郡葢有所未暇也若孟堅此

志錯謬殊多豈亦刋削未周者邪不然何脫略

之甚也亦有穿鑿成文强生異義如蜮之為惑

麋之為迷隕五石者齊五子之徵崩七山者漢