Page:Sibu Congkan0335-王符-潛夫論-2-2.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


也俗前音不正曰信都或曰司徒或勝屠然其

本共一司徒耳後作傳者不知信都何因疆妄

生意以為此乃代王為信都也凡桓叔之後有

韓氏言氏嬰氏禍餘氏公族氏張氏此皆韓後

姬姓也昔周宣王亦有韓侯其國也近燕故詩

云普彼韓城燕師所完其後韓西亦姓韓為衛

滿所伐遷居海中畢公髙與周同姓封於畢因

為氏周公之薨也髙繼軄焉其後子孫失守為

庶世及畢萬佐晉獻公十六年使趙夙御戎畢

萬為右以滅耿滅魏封萬今之河北縣是也魏