Page:Sibu Congkan0337-徐幹-徐幹中論-1-1.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而書雲物爲備者也故周德旣衰百度墮

替而暦數失紀故魯文公元年閠三月春

秋譏之其傳曰非禮也先王之正時也履

端於始舉正於中歸餘於終履端於始序

則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事

則不悖又哀公十二年十二月螽季孫問

諸仲尼仲尼曰丘聞之也火復而後蟄者

畢今火猶西流司暦過也言火未伏明非