Page:Sibu Congkan0388-趙爽-周髀算經-2-1.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  分弱隋開皇元年冬至影長一丈二尺七

  寸二分開皇二年夏至影一尺四寸八分

  冬至長安測夏至洛陽測及王邵隋靈感

  志冬至一丈二尺七寸二分長安測也開

  皇四年夏至一尺四寸八分洛陽測也冬

  至一丈二尺八寸八分洛陽測也大唐正

  觀二年己五五月二十三日癸亥夏至中

  影一尺四寸六分長安測也十一月二十

  九丙寅冬至中影一丈二尺六寸三分長