Page:Sibu Congkan0398-焦贛-焦氏易林-16-03.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其家

  漢天文志日中有三足烏

兊下乹上

 十烏俱飛羿得九雌雄雖得全且驚

 不危

  堯時十日並出草木焦枯命羿射

  其九日九烏皆死墮其羽翼留其

  一日