Page:Sibu Congkan0400-焦贛-焦氏易林-16-05.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  有王母其下有水散渙無力不能

  負

之乾

黄獹生馬白戌爲母晉師在郊虞公

 出走

 魯僖公二年晋荀息請以屈産之

  乗垂𣗥之璧假道於虞以伐SKchar

  虞公貪璧馬之獻不聴宫之竒忠