Page:Sibu Congkan0402-焦贛-焦氏易林-16-07.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㓕衰

  無註

 雞狗相望仁道篤行不吠昏明各安

 其郷周鼎和餌國冨民有八極蒙祐

  孟子云雞鳴狗吠相聞而達乎四

  境又春秋魯宣公十三年周成王

  定鼎於郟鄏卜世三十卜年七百