Page:Sibu Congkan0406-焦贛-焦氏易林-16-11.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 雞鳴失時民僑勞苦厖吠有威行者

 留止

  無註

陳嬀敬仲示兆興姜乃寓營丘八世

 大昌

  按春秋傳陳嬀姓敬仲即陳公子

  完魯莊公二十二年奔齊使爲工