Page:Sibu Congkan0408-焦贛-焦氏易林-16-13.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隣之禴𥙊春秋魯哀公四年六月

  辛丑亳社災公羊注云何以書記

  灾也

陸居少泉髙山無雲車行千里塗汚

 尔輪亦爲我患

  無註