Page:Sibu Congkan0408-焦贛-焦氏易林-16-13.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其身

  羊舌虎晋叔向弟也生羙而有勇

  力魯襄公二十一年范宣子以其

  爲欒盈之黨殺之

謀疑八子更相欺紿管叔善止不見

 邪期

  未詳