Page:Sibu Congkan0410-焦贛-焦氏易林-16-15.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使鷰築室身不庇宿家無𦕅頼殱我

 衣服

  無註

 矢石所射襄公痢劇呉子巢門傷病

 不治

  按春秋魯莊公八年齊襄公田于