Page:Sibu Congkan0411-焦贛-焦氏易林-16-16.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 商風召冦來呼外盜間諜内應與我

 爭闘殫已寳藏主人不勝

  魯僖公三十二年冬祀子自鄭使

  告于秦曰鄭人使我掌其北門之

  管(⿱艹石)潜師以来國可得也穆公不

  𦗟蹇叔之諌從祀子之諜召孟明

  西乞白乙襲鄭師敗于殽