Page:Sibu Congkan0466-郭璞-山海經-2-2.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其獸多犀象多夔牛今蜀山中有大牛重數千斤名為䕫牛晉太興元年此牛出上

庸郡人弩射殺得三十八檐肉即爾雅所謂魏其鳥多翰鷩白翰赤鷩

又東北一百四十里曰崍山江水出焉卭來山今在漢嘉嚴道縣

南江水所自出也山有九折坂出㹮㹮似熊而黒白駮亦食銅鐵也東流注大江其陽

多黄金其隂多麋麈其木多檀柘其草多薤韭多葯

空奪即蛇被脫也

又東一百五十里曰崌山江水出焉東流注于

大江其中多怪蛇今永昌郡有鈎蛇長數丈尾岐在水中鈎取岸上人牛馬啖之又呼

馬絆虻謂此𩔖也多䲀魚音䞇未聞其木多楢杻楢剛木也中車材音秋