Page:Sibu Congkan0466-郭璞-山海經-2-2.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之水出焉而東流注于江其中多白玉其獸多犀象

熊羆多猨蜼蜼似猕猴鼻露上向尾四五尺頭有岐蒼黄色雨則自縣樹以尾塞鼻孔或以

兩指塞之

又東北三百里曰隅陽之山其上多金玉其下多青

䨼其木多梓桑其草多茈徐之水出焉東流注于江

其中多丹粟

又東二百五十里曰岐山今在扶風羡陽縣西其上多白金其

下多鐵其木多梅梓梅或作多杻楢減水出焉東南

流注于江