Page:Sibu Congkan0471-段成式-唐段少卿酉陽雜俎-4-4.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


德予携立德行天詞粉本驗之無異○詞一作伺

西中三門裏門南呉生畫龍及刷天王鬚筆蹟如鐵有

執爐天女竊眸欲語

華嚴院中鍮石盧舍立像高六尺古様精巧

塔下有舍利三斗四升移塔之時僧守行建道塲出舍

利俾士庻觀之唄讃未畢滿地現舍利士女不敢踐之

悉出寺外守公乃造小泥塔及木塔近十萬枚葬之今

尚有數萬存焉

寺有小銀象六百餘軀金佛一軀長數尺大銀象高六

尺餘古様精巧又有篏七寶字多心經小屏風盛以寶