Page:Sibu Congkan0471-段成式-唐段少卿酉陽雜俎-4-4.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐叚少卿酉陽雜爼續集巻之七

     唐 太常少卿臨淄柯古叚成式 撰

     明 四川道監察御史内鄉李雲鵠 校

   金剛經鳩異

貞元十七年先君自荆入蜀應韋南康辟命洎韋之暮

年為賊闢讒構遂攝尉靈池縣韋尋薨賊闢知留後先

君舊與闢不合聞之連夜離縣至城東門闢尋有帖不

令諸縣官離縣其夕隂風及返出郭二里見火兩炬夾

道百步為導初意縣吏迎候且恠其不前高下逺近不

差欲及縣郭方滅及問縣吏尚未知府帖也時先君念