Page:Sibu Congkan0476-釋僧祐-弘明集-5-5.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日燭既寤俗之談即仙三檄亦摧魔之說故兼載焉

  與釋道安書        晉習鑿齒

興寧三年四月五日鑿齒稽首和南承應眞履正明

白内融慈訓兼照道俗齊蔭宗虛者悟無常之㫖存

有者達外身之權清風藻於中夏鸞響厲乎八冥𤣥

味逺猷何榮如之弟子聞天不終朝而雨六合者彌

天之雲也𢎞淵源以潤八極者四大之流也彼直無

爲降而萬物賴其澤此本無心行而高下蒙其潤況

衰世降歩愍時而生資始繫於度物明道存乎練俗

乘不疾之輿以渉無逺之道命外身之駕以應十方