Page:Sibu Congkan0477-釋道宣-廣弘明集-12-01.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


起永寧寺靈太后親率百僚表基立刹塔有九層高

四十餘丈費用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後

官私寺塔其數甚衆神龜元年司空尚書令任城王

澄奏寺塔漸多妨民居事畧云如來闡教多約山林

今此僧徒眷戀城市豈湫隘是經行所宜浮諠是栖

禪之地當由利引其心莫能自止且住者既失其眞

造者或損其福乃釋氏之糟糠法門之社鼠内戒所

不容王典所宜棄矣奏可未幾天下䘮亂加以河陰

之禍朝士死者復捨其家爲寺禁令不復行焉興和

二年詔以鄴城舊宫爲天平寺世宗巳來至武定末