Page:Sibu Congkan0478-釋道宣-廣弘明集-12-02.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書略云

唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道

也但利民益國則㑹佛心耳夫佛心者大慈爲本安

樂含生終不苦役𥠖民䖍恭泥木損傷有識䕃益無

情今大周啓運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國

得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立者未合道

也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合

道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁竟像

法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土堦接地然齊

梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而