Page:Sibu Congkan0479-釋道宣-廣弘明集-12-03.djvu/157

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


論𥙷已大為利益仍設食訖曰卿可裝束入關衆人

前却至五月一日至長安延夀殿奉見二十四日帝

往雲陽宫至六月一日帝崩天元登祚在同州至九

月十三日長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大

道極幽微興施有則法須研究如此屢奏恐有稽違

奏曰臣本申事止為興法數啓慇懃惟願早行今聖

上允可議曹奏決上下含和定無異趣一日頒行天

下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘

建玄風三寶尊重特冝修敬法化弘廣理可歸崇其

舊沙門中徳行清髙者七人在正武殿西安置行道