Page:Sibu Congkan0479-釋道宣-廣弘明集-12-03.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


寰宇天分十二野極流沙地列九州西窮黒水談遺

過去辨略未來事盡一生未論三世豈聖達之不知

信嘉綵之未構釋迦發窮源之真唱演大哀之洪慈

上極聖人下及蜫蟻等行不殺仁人之至也若乃道

包真俗義冠精靈移仁壽於菩提徙教義於權實使

宗虗者悟空空之㫖存有者進戒定之權於是慧光

遐炤莊王因覩夜明靈液方津明帝以之神夢春秋左傳

魯莊公七年嵗次甲午四月辛夘夜恒星不見星隕如雨即周之莊王十年也莊王别傳曰遂即易筮

之云西域銅色人出也所以夜明非中夏之災也案佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日

成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月為正春秋四月即夏之二月也依天竺用