Page:Sibu Congkan0491-釋道世-法苑珠林-36-03.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也旦本

作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而

常勸化作八關齋

宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至

都夕暴亾乃靈語著人曰吾夀命久盡早應過世賴

比歳來敬信佛法放生布施以此功徳延駐數年耳

夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時

勝貴多皆聞云右三人出冥報記也

唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常

欲試其有無就見臰人學之十餘年不能得見後徙