Page:Sibu Congkan0499-釋道世-法苑珠林-36-11.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


就根交於下枝錯於上又有鴛鴦雌雄各一恒栖𣗳

上晨夜不去交頸悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其

木曰相思𣗳相思之名起於此也今睢陽有韓馮城

其歌謡至今存焉右三出搜神記

宋伏萬夀平昌人也元嘉十九年在廣陵為衞府行

參軍假訖返州四更初過江初濟之時長波安流中

江而風起如箭時又極暗莫知所向萬夀先奉法勤

至唯一心歸命觀世音念無間息俄爾與船中數人

同覩北岸有光狀如村火相與喜曰此必是歐陽火

也𮞉舳趣之未旦而至問彼人皆云昨夜無然火者