Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爾時王聞尼乾子說自身過罪即便開觧歸誠懺悔

又大莊嚴論云佛言我㫺曽聞有羗老母入於林中

採波羅樹葉賣以自活路由關邏邏人税之時老母

不欲令税而語之言汝能將我至王邊者税乃可得

若不爾者終不與汝於是邏人遂共紛紜往至王所

王問老母汝今何故不輸關税老母白王王頗識彼

某比丘不王言我識是大羅漢又問第二比丘王復

識不王言我識彼亦羅漢又問第三比丘王復識不

王答言識彼亦羅漢老母亢聲而白王言是三羅漢

皆是我子此諸子等受王SKchar養能使大王受無量福