Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


發微笑世尊以何因緣而發微笑爾時世尊告阿難

曰我今笑者其有因緣阿難當知我滅度百年之後

此童子於巴連邑統領一方為轉輪王姓孔雀名阿

育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王

之塔安樂無量衆生如偈所說

  於我滅度後 是人當作王 孔雀姓名育

  譬如頂生王 於此閻浮提 獨王世所尊

佛告阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處令

當生彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知

於巴連弗邑有王名日月䕶彼王當生子名曰頻頭