Page:Sibu Congkan0515-釋道世-法苑珠林-36-27.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以臧文仲之才猶祀爰居焉布在方册千載不忘故

士不可以不學古人有言木無支謂之瘣人不學謂

之瞽當其所蔽葢闕如也可不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人産二龍

漢定襄太守竇奉妻生子武并生一虵奉送虵之于

林及武長大有海内俊名母死將葬未定賓客聚集

有大虵從林草中出徑來棺下委地俯仰以頭擊棺

血涕竝流若哀慟者

周哀公之八年鄭有人一生四十子其二十人為人

二十人死其九年晉有豕生人能言吳赤烏七年