Page:Sibu Congkan0524-釋道世-法苑珠林-36-36.djvu/173

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有合符契義非𨼆黙故述而集之然尋閲前事事出

𫝊紀志怪之與冥祥旌異之與徵應此等衆矣僃可

覽之恐難信其文故重勸其敬也烏仗𨙻國舊都𨔶

麗羅川中有大伽藍側有刻木慈氏像髙百餘尺金

容晃曜靈鑑潛通有阿羅漢名末田底迦擕挈匠人

昇覩史多天親觀妙色三返畢功有此像來法流東

漸逮於

炎漢朙帝内記云永平七年嵗在甲子九月晝星西

見帝夢神人身長丈六面作眞金色項有日月灮朙

飛行自在出没無礙曉問臣吏莫不咸慶太子舍人