Page:Sibu Congkan0591-陶潛-箋註陶淵明集-2-2.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


城劉遺民亦遁迹匡山淵明又不應徴

命謂之潯陽三隠後刺史檀韶苦請續

之出州與學士祖企謝景夷三人共在

城北講禮加以讎校所住公𪠘近於馬

隊是故淵明示其詩云周生𫐠孔業祖

謝響然臻馬隊非講肆校書亦巳勤其

妻翟氏亦能安勤苦與其同忘自以曽

祖晋丗宰輔耻復屈身後代自宋髙祖

王業漸隆不復肯仕元嘉四年將復徴