Page:Sibu Congkan0602-庾信-庾子山集-3-3.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


束手歸軍後魏元年改封龍支縣矦三年朝廷使大


將安政公隨突厥吐蕃渾歸國河鄯二州屬當路首


公領騎八千以爲戎防南通丹粟西望白蘭𨵿塞無


虞公之勲也周元年授都督鄯州諸軍事鄯州刺史


其年改封沃野縣公增邑千戸二年授隴右總𬋩府


長史武成元年都督利涉汶三州諸軍事利州刺史


五年兵破文州陽陣蠻仍平瀘水以保定元年將兵


破巴州恒獌獠渡瀘五月葛亮有𭰹入之兵長坂九


廻王遵有忠臣之路霜雹不驚水草無乏天幸將軍