Page:Sibu Congkan0602-庾信-庾子山集-3-3.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对壁莫不勇冠三軍名凌五將保定四年授寧州揔管


掌其北門旣爲鄭國所委捍其西鄙無懼秦亭之逼


是以築平綱之城衞人拱手戍滎波之澤梁氏寒心


朝廷與公有内外之親令公從戚里之貴乃以魏文


帝女爲公夫人遂得長門之左别開公主之園濯龍


之傍便有王姬之舘五年被徵入京拜少司馬期於


司武以公爲魏綘佐於中軍以公爲荀首豈直謂之


鶉火稱之縉雲而巳哉其年被使領兵出西凉州奉


迎突厥皇后紀志繻求卿爲君逆稱族而行尊君命