Page:Sibu Congkan0604-王勃-王子安集-4-1.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


豈惟與江河並流雖與日月争


灮可也若紹和者可謂能溦顯


闡幽者也㩀壇坫而稱尊𪧐不


虛


崇禎庚辰仲龝望後八日梁谿


後學曺荃題于漳署之霞北艸