Page:Sibu Congkan0609-楊炯-楊盈川集-2-2.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


儀鳳三年春二月某日甲子葬於某所悲夫吾見其

進由來孔李之家吾謂之甥實曰何劉之族陽元既

没瞻舊宅而無成康伯不存對玄言而誰與其銘曰

山河帶礪金木精靈磊磊千丈森森五兵騑驂西掖

出入東明人壽無幾皇天不平碑㽜郭泰挽送田横

終寂寥於相宅空嗟嘆於佳城