Page:Sibu Congkan0609-楊炯-楊盈川集-2-2.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太夫人憂去職起爲黄門侍郎固辭不許脩東殿新

書畢進爵爲侯公毁瘠過禮多不視事出爲饒州剌

史上夢公徵爲右成務四十復爲東臺侍郎是歳也

放李義府于卭笮舊制流人禁乗馬公爲之言左遷

簡州剌史歳餘上官儀伏誅坐詞翰徃來徙居越嶲

五十三赦還拜正諫大夫五十四遷中書侍郎尋同

中書門下三品兼檢太子左庶子五十九遷中書令

車駕幸洛陽詔公兼戶部尚書與皇太子居守俄以

風疾不視事高宗崩輿疾徃成都抗表辭位至於再

至於三詔加金紫光禄大夫仍聽致仕以光宅元年

季冬旁死魄薨於洛陽豐財里之𥝠第嗚呼哀哉公