Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孫太常復歸河洛故河東有司空砦洛陽有散𮪍里

後司空至府君十二代不失仁義矣王父諱戈周通

道舘學士考諱恪無禄早世府君㷀生遺育四代單

緒家世尚儒不及伯魚之訓外祖爲理遂讀臯陶之

書以羽法曆饒陽長子二尉介休主簿洪洞丞以所

願乎下事乎上以所願乎上交乎下反身與人何徃

不順臺選貞白覆囚山南人謂是行有典刑矣昊天

不弔年五十二調露元年十二月乙𫑗捐 --捐背於縣𪠘

夫人長樂縣太君馮氏父威藍田丞敬脩法度踐SKchar

圖史願復𢆲孤將就成立家道不殞夫人是頼享年