Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


開元二十年歳次乙亥孤子某謹遣弟等謹以醢脯

庻羞之奠敢昭告于先考先妣之靈積罪昊天天實

降罰嚴䕃永隔慈顔重違欲報劬勞終天何及夙承

教誨幸而有成崇國寵靈猥當大任聖上義存延賞

追贈所及朝恩優渥跪承摧感伏惟昭亮享兹殊錫

今謹具贈太常卿廣州都督告身桂陽郡太夫人告

身及玉帶金章紫衣各一副伏惟尚饗