Page:Sibu Congkan0630-李白-分類補註李太白詩-10-07.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


贇曰冥祥記沙門康法朗𣈆永嘉中人也

   送友人

青山橫北郭白水遶東城此地一爲别孤

萬里征浮雲遊子意落日故人情揮手自兹

去蕭蕭班馬鳴士贇曰孤蓬草也無根而隨風飄轉者自喻客遊也

   送别

斗酒渭城邊壚頭醉不眠棃花千樹雪楊葉

萬條煙惜别傾壷醑臨分贈馬鞭看君頴上