Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  七月三日亭午巳後校𤍠退晚加小凉有詩呈

  元二十一曹長

  秋風二首   早秋苦𤍠堆按相仍

  立秋後題   立秋日雨院中有作

  軍城早秋    奉和

  秋野五首   秋興三首

  登髙     傷秋

  悲秋     薄遊

  摇落     季秋江村

  大曆二年九月三十日

  秋淸    秋盡