Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嚴武鎮成都自閬挈家往焉武歸朝廷甫浮遊左蜀

諸郡往來非一武再鎮兩川奏爲節度叅謀檢校工

部貟外郎賜緋永泰元年夏武卒郭英乂代武崔旰

殺英乂楊子琳栢正節舉兵攻旰蜀大亂甫逃至梓

州亂定歸成都無所依乃泛江遊嘉戎次雲安移䕫

大曆三年春下峽至荆南又次公安入湖南泝㳂

湘流遊衡山寓居耒陽甞至嶽廟阻𭧂水旬日不得

食耒陽聶令知之自具舟迎還五年夏一夕醉飽卒

年五十九觀甫詩與唐實録猶槩見事迹比新書列

傳彼爲踳駮傳云召試京兆兵曹而集有官定後戲贈詩注云𥘉受河西尉辤改右衛率府

冑曹傳云遁赴河西謁肅宗於彭原而集有喜逹行在詩注云自京竄至鳯翔傳云嚴武卒乃遊東蜀依