Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


胡氏序曰草堂先生謂子美也草堂子美之故居因

其所居而號之曰草堂先生先生自同谷入蜀遂卜

成都浣花江上萬里橋之西爲草堂以居焉唐之史

記前後抵捂先生至成都之年月不可考其後先生

𭔃題草堂云經營上元始斷手寶應年然則先生之

來成都殆上元之初乎嚴武入朝先生送武至巴西

遂如梓州蜀亂乃之閬州將遊荆楚會武再鎮兩川

先生乃自閬州挈妻子歸草堂武辟先生爲叅謀武

卒蜀又亂先生去之東川移居䕫州遂下荆渚泝沅

湘上衡山卒於耒陽先生以詩鳴於唐凡出處去就

動息勞佚悲懽憂樂忠憤感激好賢惡惡一見於詩