Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 下姑蘇臺巳具浮海航到今有違恨不得窮扶

 桑歸帆拂天姥中歳貢舊郷忤下考功第拜辭

 京尹堂放蕩齊趙間裘馬頗淸狂春登吹臺上

 冬獵靑丘旁遊梁亦曰昔我遊宋中惟梁孝王

 都憶與髙李輩論文入酒壚氣酣登吹臺懷古

 視平蕪昔遊曰昔與髙李輩晚登單父臺山脚

 曰昔我遊山東憶戲東岳陽窮秋立日觀矯首

 望八荒公居城南甞預京兆薦貢而考功下之

 唐初考功試進士開元二十六年戊寅春以考

 功郎輕徙禮部以春官侍郎主之公之適齊趙

 當在此歳以前