Page:Sibu Congkan0654-釋皎然-皎然集-2-2.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


常持㳒華兼創佛廟洎沒身不怠也丗壽七十九恵

夀五十八上元庚子𡻕秋仲月示㓕扵夲寺是日馳

陽昧昧滛雨颸冽風崇朝嘉木為折乃東土福盡之

徴也俄然憙氣五色亭亭如葢移晷不散偏映精廬

即西方徃生之意也𥘉吾師未殁其月三日質眀支

疾凝神依色身觀彌陁具相忽現師前滿庭碧花㫺

𠩄未覩其四日昧爽有異人請師為和尚遂開目彈

指曰但發菩提心五之日㬅陁羅花自天而雨悲夫

非哲匠厺丗安至是耶門人神烈義津等攝齋何仰

繞墖徒哀履名迹而可師書琬琰之不墜詞曰

我㳒未季哲人是生真慈在物澤灑飊清高戒嚴身