Page:Sibu Congkan0660-獨孤及-毘陵集-4-2.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


少傅世以儒顯天鍾美于其後嗣四世而生平原河目

英華作燕頷犀額山立玉色森然若大厦棟梁淸廟祭器該

綜六學大抵以周易爲師將探英華作觀化元恥觀朶頤隱

居南山蓋三十朞天寶十有四祀英華作年始褐衣召見凡

用舍繫乎英華作于才行止牽乎英華作于時當無爲無事則

英華作卽詔許由善卷各得安其節及人思俾乂則黃公角

里不能逃于英華作其用勢使然也由是一命左拾遺再命

右補闕修國史三命侍御史四命諫議大夫五命中書

侍郎同中書門下平章事起布衣三歲英華作二年綰相印

佐王業名𫾻之盛輝動今古英華作古今于時至德二載