Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


郡主元宗之孫今皇帝之從祖姑也儲是慶靈生而洵

淑窈窕德象婉娩聽從備柔嘉之行成肅雍之道初天

寶十三年詔選資地才令以府君有安仁武子之美而

下嫁焉齋莊以主中饋和樂以宜姻族作配君子禮同

家人嚴祭祀服澣濯者三十六年而殁春秋五十八歲

貞元五年也鍾陵之守臣以聞上不視朝䘚禮有加嗚

呼以公之率履永年之仁淑宜其蕃祉老壽子孫繩繩

而生不極其道殁無主其後此伯道之痛碩人之詩所

由作也遺命以兄之子某爲嗣乃列其祖代官伐請刻

豐碑辭之不𫉬乃繫辭曰