Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


慶祉兮天官冡卿莊重亷淸大君子兮精金斷割良玉

特達視所履兮表率二邦孤惠康斯樂只兮切齊八

政㡳愼徽令有經紀兮宜登上台以賦羣才命遄巳兮

緱原厚地追𤥨疑識神在此兮