Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


憂倚廬于壤樹之側以純孝感嘉生亷車列上州閭聳

貞元二年起家拜校書郞五年轉左武衛騎曹SKchar

爲知巳者從事八年大成均表其名經可領學徒遷四

門博士十二年夏承詔與近臣名儒緇黃大士講議于

麟德殿上以爲能拜秘書郞尋獻詩七百字極其文采

歲中厯右補闕左諫議大夫再當言責之地切劘獻替

數進熟于君規事建議飇起鋒出卓犖頡頏取重於時

三接日旰公卿仰其風采薦巖穴有道之士以待兩言

其他推轂皆一言感槩就義若渴見不善如探湯與夫

陰拱自愛持容容之計者固爲愈矣間一歲遷太府卿