Page:Sibu Congkan0673-權德輿-權載之文集-8-5.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


校或功次而奉朝請含章筮仕多在於斯猶桓公武公

之代爲卿士蓋善於其職而冝之義也謂鄙人嘗學舊

文能知書府官業之所繇是俾編次郞位彰施屋壁時

貞元庚長歲秋七月記

   司門員外郞壁記

周官司門爲司徒之屬今爲司冦之屬員外郞於周爲

上士後數更其名至隋爲承務郞武德初方定爲今制

秩從六品上大自漢魏巳還典曹理事雖時有汙崇官

有輕重或百職耗廢雜而多端而郞位皦然未嘗有鹵

莽進越非其任者蓋宗公貴仕多由此𡍼出所以儲明