Page:Sibu Congkan0673-權德輿-權載之文集-8-5.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曹名用諸曹功次超卓者轉遷𨕖部魏晉已還其任䆮


劇國家紀律昭明官修其方凡薦紳之倫未命爲大夫


者滿歲皆調於轂下啟事賦祿必先有司初上元中天

官趙郡李敬𤣥號爲稱職以覆視官簿差次裁成端本


肇末不得不重乃請外郞一人顓南曹之任其後或詔

同曹郞分主之或詔他曹郞權居之皆難其才而愼斯


舉也大抵受命者多士心屬耳目焉以其公是能否之

間不可過也以事之委會吏之奇袤因緣詭故中若市


道居之者通則濶略守或刻深苟成績於是則翰飛不

暇登二掖贊六職得之夷易疾若傳置太原王仲舒宏