Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臣某等言今日中使某乙奉宣連止示臣等元和殿甘

露降於桐樹丁香樹者謹按孝經援神契曰王者德至

天則甘露降孫氏瑞應圖曰王者和氣茂則降於草木

伏惟降下聖德感通殊祥允集當長嬴之月下順人心

降穆淸之中上昭天意太和陰騭雲液潛滋屑玉綴珠

團枝泫葉質同雪白味若飴甘灑珍木以相鮮激繁香

而合發雖軒𠀌頒瑞漢史紀年徒習前聞豈如目覩此

皆協氣旁達一作天休合符凡在懷生不勝大慶等謬

居樞近倍萬歡誠無任欣抃踴躍之至謹奉表陳賀以

貞元十八年五月十八日