Page:Sibu Congkan0676-權德輿-權載之文集-8-8.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


晦明再朞㝠寞大暮萬事風燭九原草露魂之來兮歆

此薄具尚饗

   祭故梁補闕文

貞元九年歲次癸酉十一月朔日左補闕權德輿等

謹以淸酌庶羞之奠敬祭於故右補闕贈禮部郞中梁

君之靈我思古人乃得敬之今則不見嗚呼噫嘻賢哲

之生作瑞於時中立不倚大道甚夷人或多方以取世

資君懼其至泊然靈龜游夏遠矣文章運衰風流不還

作者葢稀君得其門獨泝澆醨遐蹈古始六經爲師初

冠章甫在江之滸忘形交臂或出或處久要之契脗然