Page:Sibu Congkan0678-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-2.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


得終始如駏蛩上音巨下音卭樊曰孔叢子北方有獸名曰蟨愛蛩蛩駏驉食得甘草必齧以遺蛩蛩駏

驉見人將來必負蟨以走蟨非愛駏蛩也爲其假足也二獸亦非心愛蟨也爲其得甘草而遺之也夫禽獸猶知北假而

相報也况士君子之欲名利者乎東野不廻頭有如寸筳撞鉅鍾吾願身爲

雲東野變爲龍四方上下逐東野雖有離别無由逢離别或作别離

   李花二首

    諸本作一首方云此二詩也自當春天地争奢華以下分焉意義甚明編者誤合之○樊曰此詩自

    夜領張徹投盧仝而下狀極李花之妙矣蘇内翰梅詩㪯此云縞裙練帨玉川家肝膽清新冷不邪

    穠李争春猶辦此更教踏雪看梅花亦一竒也

平旦入西園棃花數株若矜夸旁有一株李顔色參慘似含

嗟問之不肯道所以獨繞百市至日斜忽憶前時經此樹正

見芳意𥘉萌牙或作芽方云漢傳如朱草萌牙事有萌牙无用芽字柰何趂酒不省録

不見玉枝攅霜葩枝或作杖胡畎切流也然爲汝下雨淚無由反斾

羲和車東風來吹不改顔蒼茫夜氣生相遮氷盤夏薦碧實